Algemene ledenvergaderin

Algemene ledenvergaderin

De uitgestelde algemene ledenvergadering (ALV) zal op 15 juli aanstaande plaatsvinden. 

Uit een peiling door de penningmeester is gebleken, dat naar verwachting 31 leden aanwezig zullen zijn. Dat betekent, dat we de ALV in het clubhuis kunnen houden. Rond 1 juli worden de uitnodiging en de agenda verzonden.

Zoals bekend zal na splitsing van de OMNI SV-Irene de badmintonvereniging als een zelfstandige vereniging worden opgericht. Het bespreken en goedkeuren van de conceptstatuten voor onze nieuwe vereniging zal het hoofdonderwerp van de ALV vormen. Daarnaast zijn er de vaste agendapunten, waaronder de verkiezing van 2 nieuwe bestuursleden.  

Algemene ledenvergaderin
Tags: