Nieuw bestuur

Nieuw bestuur

Door de algemene ledenvergadering is het bestuur van SV Irene Badminton voor de komende periode benoemd. Naast twee oudgedienden verwelkomen we twee nieuw leden. De samenstelling van ons bestuur is nu als volgt:

Voorzitter: Ben Meggelaars
Secretaris: Nicoline Amsing
Penningmeester: Ferdinand Rosenberg
Lid: Leo van Thiel Berghuis

Nadat de nieuwe leden benoemd waren, namen ze aan de bestuurstafel plaats. V.l.n.r. Leo, Nicoline, Ben en Ferdinand.

Bestuur tijdens ALV 2020

Nieuw bestuur
Tags: